Գյուղական զույգը արտույտում սիրով էին զբաղվում և չէին նկատել հնձվոր մեքենան,տեսեք ինչ կատարվեց երբ մեքենավարը նույնպես չնկատեց զույգին

3374