Մերկացավ հենց առաջին հանդիպման օրը,և հետո էլ պահաջում էր ամուսնանամ իր հետ…

1199