Բերդում ինչպես են դառնում петух և ինչ տանջաքներ են կրում նրանք… (մեծահասակնների համար)

178