Ընտանիքիu hետ եմ. Վաhագն Գալuտյանը խոuտովանում է, որ բաժանnւմից hետո միացել է կնnջ hետ

197