Ինչպես էր անցկացնում իր օրերը կինը այն ժամանակ, երբ ամուսինը գտվում էր գործուղման մեջ…

234